Radzyń Podlaski

Plany inwestycyjne radzyńskiego PUK-u

Region Wt. 23.02.2021 14:24:13
23
lut 2021

Będzie modernizacja magistrali na ulicach Partyzantów i Warszawskiej, nowe wodociągi na Truskawkowej i Wisznickiej, a także nowy system informacji. Radni Rady Radzyń Podlaski przyjęli Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2025. Opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków mają wzrosnąć o około 3%.

W sumie zaplanowane inwestycje będą kosztować ponad 27 mln zł. Mają zostać zrealizowane do 2025 roku. W ramach programu zaplanowano:

- modernizację magistrali wodociągowej na ul. Partyzantów (1200 mb) oraz na ul. Warszawskiej (250 mb). Planowane wydatki: na ul. Partyzantów w 20021 r. 500 tys. Zł, w 2021 – 1 mln zł, na ul. Warszawską w 2023 - 300 tys. zł

- budowę wodociągu na ul. Truskawkowej (400 mb) - w 2021 r. za 120 tys. zł oraz Wisznickiej (350 mb) w 2023 r. Za 280 tys. zł.

- wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS w celu poprawy zarządzania sieciami i usługami wodno-kanalizacyjnymi, zwiększenia możliwości komunikowania się i współpracy z klientami

Przedsiębiorstwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024, łączny koszt to 270 tys. zł.

W zakresie rozwoju i modernizacji systemu odprowadzania ścieków oraz obniżenia kosztów usuwania awarii. zaplanowano:

- modernizację oczyszczalni ścieków wraz z zakupem specjalistycznego samochodu czyszczącego. W latach 2021-2021 modernizowana będzie gospodarka osadowa (300 tys. zł), w 2023 roku zostanie stworzony projekt modernizacji oczyszczalni (500 tys. zł). Modernizacja będzie realizowana w latach 2024-2025. Zaplanowane wydatki to łącznie 24 mln zł.

- przebudowę sieci kanalizacyjnej na ul. Wisznickiej (rok 2021 – 100 tys. zł), na ul. Spółdzielczej (2022 – 200 tys. zł) oraz Warszawskiej (2023 r. - 300 tys. zł).

Nakłady te Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma zamiar finansować ze środków własnych, pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytu komercyjnego i środków unijnych. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację zadań będą spłacane przez PUK w Radzyniu Podlaskim.

KS/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Karolina Suchodolska
+48.500105909

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.